MAX Norge

Hva menes med at MAX meny er klimapositiv?

Oppdatert

I korthet innebærer det at vi binder mer CO2 enn det hele verdikjeden vår slipper ut, samtidig som vi reduserer utslippene i tråd med FNs mål om å begrense jordens gjennomsnittstemperatur med 1,5 grader.

For å være klimapositive jobber vi kontinuerlig i tre trinn:

1. Måle:

Alle utslipp av klimagasser regnes inn. Vi regner på alt fra gårdbrukerens jord til gjestens bord. Vi tar også med gjestens reise til og fra restauranten, avfallet som gjesten genererer og mye mer.

Her kan du lese mer om klimaanalysen vår.

2. Redusere:

Grunnlaget i klimaarbeidet vårt er å redusere klimapåvirkningen. I årenes løp har vi gjennomført hundrevis av tiltak, og det kommer hele tiden nye.

3. Binde:

Vi planter trær som tar opp og lagrer CO2 fra atmosfæren når trærne vokser. Vi planter trær for alle utslipp fra produktene våre og tar dessuten opp ytterligere 10 %. Resultatet er at vi bidrar til å redusere mengden av klimagasser i atmosfæren.

Les rapporten om klimapositive hamburgere.